Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 DoHS Annual Report FY 2079_80 2024-02-27
2 प्रदेश सरकार गठनको एक बर्षको उपलब्धि २०७९_८० 2023-12-28
3 DoHS Annual Report FY 2078_79 2023-07-24
4 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (सारांश) 2023-06-25
5 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदन 2023-06-25
6 राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा 2022-12-06
7 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रमुख सूचक प्रतिवेदन 2022-11-25
8 वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा । 2022-11-02
9 Bagmati Province Annual Health Report FY 2077-78 2021-12-29