Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 पोषण सम्बन्धी-वृद्धि अनुगमन र ओ.टि.सि सुदृढिकरण 2023-01-12
2 सरोकारवालाहरु संगको सहकार्यम पोषण प्रबर्धन तथा विषादी न्यूनीकरण 2022-12-27
3 उद्योग बाणिज्य संघ सँगको समन्वयमा पेशागत स्वास्थ्य 2022-12-27
4 बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम 2022-12-27
5 राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक (National Joint Annual Review Meeting 2078/79) 2022-12-06
6 सवारी दुर्घटना तथा जोखिम न्यूनीकरण 2022-12-06
7 आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरण 2022-12-06