Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

28
May 2024
गणतन्त्र दिवस २०८१ को शुभकामना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

06
May 2024
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयानुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ्ग भाषा र नेपाल भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू गर्ने निर्णयगरे अनुसारका लिपि समावेश गरी मन्त्रालयको साईन बोर्ड परिवर्तन गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।
Published By: MOH Bagamati

Featured!

04
Mar 2024
दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०
Published By: MOH Bagamati

Featured!

04
Mar 2024
तह वृद्धि सम्बन्धि सूचना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

01
Mar 2024
दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०
Published By: MOH Bagamati

Featured!

16
Feb 2024
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८०
Published By: MOH Bagamati

Featured!

11
Jan 2024
कोभिड-१९ रोग सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

01
Jan 2024
तह बृद्धि सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

10
Dec 2023
२४ सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा संचालन
Published By: MOH Bagamati

Featured!

10
Dec 2023
अध्ययन पुर्व स्वीकृति तथा तालीममा मनोनयनका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रहरुको विवरण सम्बन्धमा
Published By: MOH Bagamati

Featured!

04
Dec 2023
२० औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवसको अवसरमा शुभकामना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

01
Dec 2023
विश्व एड्स दिवस २०२३ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश
Published By: MOH Bagamati

Featured!

03
Oct 2023
अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा तालिममा मनोनयनका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरु सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
30
Aug 2023
मा. स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीज्यूको १०० दिनका उपलब्धीहरु
Published By: MOH Bagamati

Featured!

23
Aug 2023
का. स. मु. फारम पठाईएको सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
15
Aug 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
Published By: MOH Bagamati

Featured!

13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - अस्पतालहरु
Published By: MOH Bagamati
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरु
Published By: MOH Bagamati
11
Aug 2023
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - हेटौंडा अस्पताल
Published By: MOH Bagamati
09
Aug 2023
आवश्यक कार्याथ सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
02
Aug 2023
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _स्वास्थ्य निर्देशनालय
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _अस्पतालहरु_स्वास्थ्य कार्यालयहरु र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला_स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
Published By: MOH Bagamati
16
July 2023
डेङ्गु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
10
July 2023
विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापनको पुनः तकेताको सम्बन्धमा सूचना।
Published By: MOH Bagamati
10
July 2023
विपन्न असहाय वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
04
July 2023
कार्यन्वयन सम्बन्धमा
Published By: MOH Bagamati
18
June 2023
तह वृद्धि सम्बन्धि सूचना
Published By: MOH Bagamati
02
June 2023
सूचना
Published By: MOH Bagamati
03
May 2023
मे मापन महिना २०८० (May Measurement Month 2023) को शुभकामना
Published By: MOH Bagamati
26
April 2023
सिटरोल दर्ता सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
21
April 2023
सूचना
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य आवकश सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजीनामा अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्दा आवश्यक पर्ने काजजात सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा (स्वास्थ्य निर्देशनालय) ।
Published By: MOH Bagamati
19
Mar 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Mar 2023
करार सेवाको म्याद थपको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धमा सूचना
Published By: MOH Bagamati
05
Mar 2023
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटको सूचना।
Published By: MOH Bagamati
26
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
23
Feb 2023
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
17
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
12
Feb 2023
सिभिल इञ्जिनियर करार सेवामा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
03
Feb 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
Published By: MOH Bagamati
23
Jan 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
Published By: MOH Bagamati
23
Jan 2023
सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
13
Oct 2022
सूचना पाटि राख्ने सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati