Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम ( परिक्षण, निदान, परामर्श र उपचार ) व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठक। मिति:२०८०/१०/२५