Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

प्रादेशिक अस्पताल रामेछापमा आई.सि.यु (ICU) माइक्रोबायोलोजि सेवा (Culture Service) शुभारम्भ एवम् सभा-हल उद्घाटन समारोह ।