Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रीको छड्के, काउन्टरमा नबस्ने कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्न निर्देशन ।