Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम: नसर्ने रोगको पहिचानको लागि परिक्षण र परामर्श सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम (पहिलो दिन)