Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

मा. स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठद्वारा सिन्धुली अस्पताल, जनस्वास्थ्य कार्यालय र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको अनुगमन सम्पन्न