Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री उत्तम जोशीज्यू र बागमती प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव ज्यू लगायत स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिमबाट डिस्प्याच सेन्टर अबलोकन ।