Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य आपुर्ती ब्यबस्थापन केन्द्रको आयोजनामा प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई शववाहन हस्तान्तरण कार्यक्रम