बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

28
May 2024
गणतन्त्र दिवस २०८१ को शुभकामना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

06
May 2024
बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयानुसार नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ्ग भाषा र नेपाल भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू गर्ने निर्णयगरे अनुसारका लिपि समावेश गरी मन्त्रालयको साईन बोर्ड परिवर्तन गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

04
Mar 2024
दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

04
Mar 2024
तह वृद्धि सम्बन्धि सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

01
Mar 2024
दादुरा-रुबेला खोप अभियान २०८०
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

16
Feb 2024
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०८०
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

11
Jan 2024
कोभिड-१९ रोग सम्बन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

01
Jan 2024
तह बृद्धि सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

10
Dec 2023
२४ सै घण्टा एम्बुलेन्स सेवा संचालन
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

10
Dec 2023
अध्ययन पुर्व स्वीकृति तथा तालीममा मनोनयनका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजपत्रहरुको विवरण सम्बन्धमा
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

04
Dec 2023
२० औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवसको अवसरमा शुभकामना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

01
Dec 2023
विश्व एड्स दिवस २०२३ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

03
Oct 2023
अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा तालिममा मनोनयनका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरु सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
30
Aug 2023
मा. स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीज्यूको १०० दिनका उपलब्धीहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

23
Aug 2023
का. स. मु. फारम पठाईएको सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
15
Aug 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश

विशेष!

13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - अस्पतालहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
11
Aug 2023
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - हेटौंडा अस्पताल
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
09
Aug 2023
आवश्यक कार्याथ सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
02
Aug 2023
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _अस्पतालहरु_स्वास्थ्य कार्यालयहरु र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला_स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
16
July 2023
डेङ्गु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
10
July 2023
विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापनको पुनः तकेताको सम्बन्धमा सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
10
July 2023
विपन्न असहाय वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
04
July 2023
कार्यन्वयन सम्बन्धमा
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
18
June 2023
तह वृद्धि सम्बन्धि सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
02
June 2023
सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
03
May 2023
मे मापन महिना २०८० (May Measurement Month 2023) को शुभकामना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
26
April 2023
सिटरोल दर्ता सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
21
April 2023
सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य आवकश सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
29
Mar 2023
राजीनामा अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्दा आवश्यक पर्ने काजजात सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा (स्वास्थ्य निर्देशनालय) ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Mar 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Mar 2023
करार सेवाको म्याद थपको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धमा सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
05
Mar 2023
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटको सूचना।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
26
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
23
Feb 2023
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
17
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
12
Feb 2023
सिभिल इञ्जिनियर करार सेवामा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
03
Feb 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
23
Jan 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
23
Jan 2023
सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Jan 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
19
Jan 2023
एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश
13
Oct 2022
सूचना पाटि राख्ने सम्बन्धमा ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय, बागमती प्रदेश