बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

क्र.सं. शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
1 सबै-नीतिमा-स्वास्थ्य-कार्यान्वयन-निर्देशिका-२०८० 2024-03-25
2 विशेष अनुदान कार्यक्रम कार्यन्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०_८१ 2024-02-02
3 स्थानीय तहबाट संचालन गरिने सशर्त अनुदान अन्तर्गत कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन मार्गदर्शन_२०८०/८१ 2023-12-10
4 स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०८०_०८१ 2023-08-17
5 संघीय विशेष अनुदानको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व.२०७९/८० 2023-02-07
6 समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन- स्थलगत अनुशिक्षण (कोचिङ्ग) निर्देशिका 2022-10-14
7 नेपाल सरकारबाट छात्रवृति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका-२०७१ 2022-09-18
8 स्थानीय तहमा विनियोजित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/०८० 2022-08-11
9 स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७९/०८० 2022-08-11
10 प्रदेश आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ 2022-02-15
11 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2022-02-15
12 स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरु चिठीहरु 2021-12-06
13 स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी निर्देशिका 2021-12-06
14 स्वास्थ्य भवन पूर्वाधारको डिजाइन तथा निर्माण सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)निर्देशिका,२०७७ 2021-12-05
15 सरकरी खर्चमा मितव्ययिता मापदण्ड २०७८ 2021-12-05
16 बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ 2021-12-05
17 राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका , २०७८ 2021-09-13
18 सम्मान र पदक प्रदान गर्ने मापदण्ड, २०७८ 2021-09-05
19 शववाहन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ 2021-07-15