Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

04
Dec 2023
२० औं राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम् सेविका दिवसको अवसरमा शुभकामना
Published By: MOH Bagamati

Featured!

01
Dec 2023
विश्व एड्स दिवस २०२३ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश
Published By: MOH Bagamati

Featured!

03
Oct 2023
अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा तालिममा मनोनयनका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजहरु सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
30
Aug 2023
मा. स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीज्यूको १०० दिनका उपलब्धीहरु
Published By: MOH Bagamati

Featured!

23
Aug 2023
का. स. मु. फारम पठाईएको सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
15
Aug 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - सबै सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरु
Published By: MOH Bagamati
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - अस्पतालहरु
Published By: MOH Bagamati
13
Aug 2023
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
Published By: MOH Bagamati

Featured!

11
Aug 2023
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना - हेटौंडा अस्पताल
Published By: MOH Bagamati
09
Aug 2023
आवश्यक कार्याथ सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
02
Aug 2023
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला_स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _अस्पतालहरु_स्वास्थ्य कार्यालयहरु र जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरु
Published By: MOH Bagamati
27
July 2023
का.स.मु. सम्बन्धमा _स्वास्थ्य निर्देशनालय
Published By: MOH Bagamati
16
July 2023
डेङ्गु रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
10
July 2023
विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापनको पुनः तकेताको सम्बन्धमा सूचना।
Published By: MOH Bagamati
10
July 2023
विपन्न असहाय वेवारिसे बिरामीहरुको उपचार व्यवस्थापन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
04
July 2023
कार्यन्वयन सम्बन्धमा
Published By: MOH Bagamati
18
June 2023
तह वृद्धि सम्बन्धि सूचना
Published By: MOH Bagamati
02
June 2023
सूचना
Published By: MOH Bagamati
03
May 2023
मे मापन महिना २०८० (May Measurement Month 2023) को शुभकामना
Published By: MOH Bagamati
26
April 2023
सिटरोल दर्ता सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
21
April 2023
सूचना
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य आवकश सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजीनामा अनिवार्य अवकाश स्वीकृत गर्दा आवश्यक पर्ने काजजात सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
29
Mar 2023
राजिनामा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धमा (स्वास्थ्य निर्देशनालय) ।
Published By: MOH Bagamati
19
Mar 2023
करार सेवाको म्याद थपको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धमा सूचना
Published By: MOH Bagamati
19
Mar 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
05
Mar 2023
महिला तथा बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय नुवाकोटको सूचना।
Published By: MOH Bagamati
26
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
23
Feb 2023
उपस्थिति सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
17
Feb 2023
तह वृद्धि सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
12
Feb 2023
सिभिल इञ्जिनियर करार सेवामा भर्ना गर्ने सम्बन्धी सूचना
Published By: MOH Bagamati
03
Feb 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
Published By: MOH Bagamati
23
Jan 2023
सूचना ! सूचना ! सूचना !
Published By: MOH Bagamati
23
Jan 2023
सूचना संसोधन सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
एक विधालय एक नर्स (स्टाफ नर्स) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदाको पूर्व स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
19
Jan 2023
विदा स्वीकृतिको सिफारिस माग गर्दा पेश गर्न पर्ने कागजातहरू सम्बन्धी
Published By: MOH Bagamati
13
Oct 2022
सूचना पाटि राख्ने सम्बन्धमा ।
Published By: MOH Bagamati