Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० 2023-09-12
2 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर 2023-08-02
3 एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ 2022-10-13
4 कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६ 2022-10-13
5 विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2022-10-13
6 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८ 2022-10-13
7 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 2022-10-13
8 छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त बिशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि-२०७२ 2022-10-13
9 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2022-07-20
10 रोभिंग अ. न. मी. कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 2022-05-26
11 प्रदेश रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ 2022-03-24
12 प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार 2022-03-16
13 गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधारविस्तार अनुदान कार्यविधि, २०७८ 2022-03-16
14 एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2021-12-06
15 स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2021-12-06
16 प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ 2021-12-05
17 क्यान्सर रोग उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 2021-12-05
18 करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ 2021-12-05
19 प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 2021-12-05
20 प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ 2021-12-05
21 स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2021-11-29
22 स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८-०७९ 2021-11-29
23 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 2021-07-06