Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 गर्भवती-तथा-प्रसूति-अवस्थाका-महिलाको-लागि-निशुल्क-हवाई-उद्धार-सेवा-सम्बन्धी-कार्यविधि _२०८० 2024-01-20
2 दुर्गम-क्षेत्र-विशेषज्ञ-चिकित्सक--तथा-अस्पताल-सेवा-सम्बन्धी-कार्यविधि,-२०८० 2024-01-20
3 एक-विद्यालय-एक-नर्स-कार्यक्रम-सञ्चालन-(दोस्रो-संशोधन)-कार्यविधि,-२०८० 2024-01-20
4 निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८० 2023-09-12
5 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुसूची हेरफेर 2023-08-02
6 एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ 2022-10-13
7 कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६ 2022-10-13
8 विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2022-10-13
9 प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८ 2022-10-13
10 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 2022-10-13
11 छात्रवृति छनौट तथा छात्रवृति प्राप्त बिशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि-२०७२ 2022-10-13
12 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2022-07-20
13 रोभिंग अ. न. मी. कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ 2022-05-26
14 प्रदेश रक्तसञ्चार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७८ 2022-03-24
15 प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बिमा संयोजन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार 2022-03-16
16 गैर नाफामूलक सामुदायिक अस्पताललाई पुँजीगत सुधारविस्तार अनुदान कार्यविधि, २०७८ 2022-03-16
17 एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ 2021-12-06
18 स्वास्थ्य आमा समुहलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन प्रविधिको अनुसरणका लागि साना अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 2021-12-06
19 प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुर्नस्थापना साझेदारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७८ 2021-12-05
20 क्यान्सर रोग उपचारमा सहुलियत प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ 2021-12-05
21 करारमा चिकित्सक नियुक्ति गर्ने कार्यविधि, २०७५ 2021-12-05
22 प्रदेश एकीकृत अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ 2021-12-05
23 प्रदेश निजामति कर्मचारीको पदस्थापन सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ 2021-12-05
24 स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन 2021-11-29
25 स्थानीय तहमा विनियोजित सशर्त अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७८-०७९ 2021-11-29
26 मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 2021-07-06