Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

S.No. Title Published Date Download
1 DoHS Annual Report FY 2078_79 2023-07-24
2 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ (सारांश) 2023-06-25
3 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रतिवेदन 2023-06-25
4 आ.व. २०७९_८० को अर्ध वार्षिक प्रगति विवरण 2023-04-04
5 राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा 2022-12-06
6 नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रमुख सूचक प्रतिवेदन 2022-11-25
7 Bagmati Province Annual Health Report FY 2077-78 2021-12-29