बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

ICU सेवा शुभारम्भ गर्नुहुदै तथा जिल्ला आयुर्बेद स्वास्त्य केन्द्र र आयुर्बेद औषधि उत्पादन केन्द्र चितवनको अबस्थाको बारेमा जानकारी लिनुहुदै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी ज्यू।