बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री माननीय रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूद्वारा कार्यक्रमहरुको अवस्थाबारे छलफल तथा निर्देशन प्रदान गर्नुभयो।