बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

गणतन्त्र दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न ।