बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

नेपाल नेत्र ज्योति संघ, चितवन शाखाद्वारा संचालित भरतपुर आँखा अस्पतालको बाल आँखा रोग बहिरंग तथा अन्तरङ्ग विभाग एवम् शल्यक्रिया भवन समुद्घाटन समारोह ।