बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

नेपाल फिजियोथेरापी संघ, केन्द्रीय कार्यसमितिको आयोजनामा एघारौं अन्तर्राष्ट्रिय फिजियोथेरपी सम्मेलन ।। "NEPTACON 2023"