बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मा.उत्तम जोशी ज्यु, सासंद छेत्र बहादुर बमजन सहित सरोकारवाला ब्यक्तीहरु निर्माणाधीन सिन्धुली अस्पतालमा अवलोकन ।