बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री माननीय रामेश्वर श्रेष्ठद्धारा चितवनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेका आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र, बकुलहर रत्‍ननगर अस्पताल र आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको अनुगमन ।