बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

११ औं तहमा बढुवा भई बागमती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको कार्यभार समाल्नु भएकोमा दिपक प्रसाद तिवारी सरलाई हार्दिक बधाइ सहित सफल कार्यकालको मंगलमय शुभकामना ।