Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, मकवानपुर
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
ब/जनस्वास्थ्य प्रशासक नवौ स्वास्थ्य हे इ. कृष्ण बहादुर मिजार पदपूर्ति
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत ७/८ स्वास्थ्य हे.ई गजेन्द्र प्रसाद यादव पदपूर्ति
तथ्याङ्क  अधिकृत ७/८ आयोत तथ्यांक भागरथ प्रसाद रौनियार पदपूर्ति
हे.अ वा सो सरह ५/६/७ स्वास्थ्य हे.इ ठाकुर पौडेल पदपूर्ति
हे.अ वा सो सरह ५/६/७ स्वास्थ्य हे.इ लक्ष्मण घिमिरे पदपूर्ति
हे.अ वा सो सरह ५/६/७ स्वास्थ्य हे.इ बासुदेव रिमाल पदपूर्ति
पब्लिक हेल्थ नर्स ५/६/७  स्वास्थ्य क.न सृजना लिङ्थेप पदपूर्ति
ल्याव टेक्निसियन ५/६/७  स्वास्थ्य मे.ल्या.टे. कान्जय कुमार चौधरी पदपूर्ति
मलेरिया इन्स्पेक्टर/हे अ  वा सो सरह ४/५/६  स्वास्थ्य हे.इ   रिक्त
१० कोल्डचेन निरीक्षक ४/५/६  स्वास्थ्य हे.इ अनिल यादव पदपूर्ति
११ सहायक/अधिकृत छैठौँ लेखा लेखा विनिता सिह पदपूर्ति
१२ सहायक/अधिकृत छैठौँ प्रशासन सा.प्र   रिक्त
१३ कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन प्रशासन सा.प्र भगवती न्यौपाने पदपूर्ति
१४            
१५ हलुका सवारी चालक श्रेणी बिहिन इन्जिनियरिंग मेे.ई. मान बहादुर मुक्तान पदपूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन प्रशासन   गिता पुडासैनी  
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
स्टाफ नर्स पाचौ स्वास्थ्य नर्सिङ्ग अस्मिता सुवेदी  
स्टाफ नर्स पाचौ स्वास्थ्य नर्सिङ्ग संगिता शाह  
हेल्थ असिस्टेन्ट पाचौ स्वास्थ्य हे.अ. प्रतिमा घलान  
कम्पयुटर अपरेटर चौथो विविध   अनु भुषाल  
5 कार्यालष सहयोगी श्रेणिविहिन प्रशासन   लक्ष्मी भुडभरी  
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य  हे.ई. शिखा  भुजेल  
2 नर्सिङ्ग अधिकृत सातौ स्वास्थ्य  नर्सिङ्क रमा नेपाल  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य हे.ई. प्रवेश पौडेल  
2 जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौ स्वास्थ्य हे.ई. नवदिप सिलवाल  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10