Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, ललितपुर
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
व/स्वास्थ्य प्रशासक दशौ स्वास्थ्य एची डा अर्जुन प्रसाद सापकोटा पूर्ति
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत आठौ स्वास्थ्य हे.ई संजु राय  पूर्ति
तथ्याङ्क  अधिकृत ७/८ आयोत तथ्यांक दीपा पाण्डे पूर्ति
हे.अ वा सो सरह छैठौ स्वास्थ्य हे.ई गोपाल बजगाई पूर्ति
हे.अ वा सो सरह (खो.सु.अ.) सातौ स्वास्थ्य हे.ई पार्थमणि न्यौपाने पूर्ति
हे.अ वा सो सरह छैठौ स्वास्थ्य हे.ई गीता आचार्य पूर्ति
पब्लिक हेल्थ नर्स सातौ स्वास्थ्य क.न. अम्बिका पाण्डे पूर्ति
ल्याव टेक्निसियन छैठौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे श्रीभद्र शर्मा पूर्ति
सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशासन लेखा चम्फा बि सी पूर्ति
१० सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशाासन सा प्रशाासन धुव्र बहादुर कार्की  पूर्ति
११ कोल्ड चेन निरिक्षक छैठौ स्वास्थ्य हे.ई हेराकाजी महर्जन पूर्ति
१२ मलेरिया इन्स्पेक्टर (हे.अ वा सो सरह) छैठौ स्वास्थ्य हे.ई इन्दिरा भण्डारी पूर्ति
१३ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन दिनेश मैनाली पूर्ति
१४. कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन दिपक थापा पूर्ति
१५. हलुका सवारी चालक श्रेणीविहिन इन्जिनियरिंग मेे.इ. हिरा ब. तामांग पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ज.स्वा.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. इन्दु कु. जोशी  
2 ज.स्वा.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. सरस्वती अधिकारी  
3 स.क.अ. चौथौ प्रशासन विविध रुद्रनाथ डंगोल  
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10