Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, नुवाकोट
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
व/जनस्वास्थ्य प्रशासक दशौं स्वास्थ्य हे.इ. महेन्द्र ध्वज अधिकारी पदपूर्ति 
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं स्वास्थ्य हे.इ. झम प्रसाद आचार्य  पदपूर्ति 
तथ्याङ्क  अधिकृत ७/८ आयोत तथ्यांक    
हे.अ वा सो सरह सातौं स्वास्थ्य हे.इ. बासुदेब अधिकारी पदपूर्ति 
हे.अ वा सो सरह सातौं स्वास्थ्य हे.इ. अमृत महर्जन पदपूर्ति 
हे.अ वा सो सरह सातौं स्वास्थ्य हे.इ. रामकृष्ण फुयाल पदपूर्ति 
पब्लिक हेल्थ नर्स सातौं स्वास्थ्य हे.इ. तिलोत्तमा खनाल पदपूर्ति 
कोल्ड चेन असिस्टेन्ट छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. राजकुमार थापा पदपूर्ति 
मलेरिया इन्स्पेक्टर (हे.अ वा सो सरह) छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. जनार्दन सिलवाल पदपूर्ति 
१० ल्याव टेक्निसियन छैठौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे कृष्ण प्रसाद रिजाल पदपूर्ति 
११ सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशासन प्रसासन    
१२ सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशासन लेखा    
१३ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन दल बहादुर घले पदपूर्ति 
१४ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन पार्वती नेपाली पदपूर्ति 
१५ हलुका सवारी चालक श्रेणीविहिन इन्जिनियरिंग मेे.इ. तुलसी तण्डुकार  
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर  
1 जनस्वाथ्य अधिकृत  सातौ  स्वास्थ्य  हे.ई  दिनेश कठायत   
2 जनस्वाथ्य अधिकृत  सातौ  स्वास्थ्य  हे.ई  स्वस्तिका अधिकारी   
3 सहायक कम्प्युटर अपरेटर  चौथो  प्रशासन  स.प्रशासन  सन्तोष बोगटी   
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 जनस्वाथ्य अधिकृत  सातौ  स्वास्थ्य  हे.ई  समिक्षा बराल   
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10