Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
स्वास्थ्य कार्यालय, धादिङ
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
               
व/जनस्वास्थ्य प्रशासक दशौं स्वास्थ्य हे.इ. डा. नरेन्द्र कुमार झा 173869 पुर्ति
ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं स्वास्थ्य हे.इ. रिक्त   रिक्त
तथ्याङ्क  अधिकृत ७/८ आयोत तथ्यांक रिक्त   रिक्त
हे.अ वा सो सरह सातौं स्वास्थ्य हे.इ. अनन्त प्रसाद शर्मा 203336 पुर्ति
हे.अ वा सो सरह साातौं स्वास्थ्य हे.इ. श्याम प्रसाद पोखरेल 137685 पुर्ति
हे.अ वा सो सरह सातौंं स्वास्थ्य हे.इ. तोयानाथ छत्कुली 177523 पुर्ति
मलेरिया इन्स्पेक्टर (हे.अ वा सो सरह) पाचौ  स्वास्थ्य हे.इ. रिक्त   रिक्त
पब्लिक हेल्थ नर्स छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. देवीकला रेग्मी 207892 पुर्ति
ल्याव टेक्निसियन छैठौं स्वास्थ्य मे.ल्या.टे इन्द्र बहादुर राइ 211439 पुर्ति
१० सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशासन प्रसासन रिक्त   रिक्त
११ सहायक/अधिकृत छैठौं प्रशाासन लेखा सुमन पराजुली 191588 पुर्ति
१२ कोल्ड चेन असिस्टेन्ट छैठौं स्वास्थ्य हे.इ. गुजेश्वरलाल श्रेष्ठ 173977 पुर्ति
१३ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन जीवनाथ रिजाल 162316 पुर्ति
१४ कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सा प्रशासन बालकृष्ण कोइराला 175052 पुर्ति
१५ हलुका सवारी चालक श्रेणीविहिन इन्जिनियरिंग मेे.इ. रिक्त   रिक्त
16 ल्या.अ. (फाजिल) पाचौ  स्वास्थ्य मे.ल्या.टे. जुनु श्रेष्ठ 222653 फाजिल
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1 क्ष कु अधिकृत  सातौ स्वास्थ्य  हे इ उत्तमराज खनाल    
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ज.स्वा.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. आशिष कोइराला    
2 ह.स.चा. श्रेणीविहिन  इन्जिनियरिङ मेे.ई. डोल बहादुर थापा मगर    
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 ज.स्वा.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. उन्नती महर्जन    
2 ज.स्वा.अ. सातौ स्वास्थ्य हे.इ. मम माया लामा    
3 स.क.अ. चौथो विविध विविध रोशनी श्रेष्ठ    
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 हे.अ. पाचौ  स्वास्थ्य हे.इ. भुपेन्द्र कुमार श्रेष्ठ कोल्डरूम व्यवस्थापन र कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजिकरणका लागि सेवा करार  
2 सरसफाइकर्मी श्रेणिविहिन प्रशासन सा.प्र. कल्पना श्रेष्ठ सरसफाइकर्मी  
3 माली/बगैंचे श्रेणिविहिन प्रशासन सा.प्र. अमृत प्रसाद रिजाल माली/बगैंचे  
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10