Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धुली
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ‌ं स्वास्थ्य आयुर्वेद डा.अर्जुन उपाध्याय  पूर्ति 
2 कविराज निरिक्षक छैटौ स्वास्थ्य आयुर्वेद राम सेवक यादव  पूर्ति 
3 बैद्य निरिक्षक छैटौ स्वास्थ्य आयुर्वेद दिपक राज   तिमल्सिना  पूर्ति 
4 सहलेखापाल चौथो प्रशासन लेखा   रिक्त   
5 वरिस्ठ बैद्य  पाँचौ  स्वास्थ्य आयुर्वेद रामराजा अधिकारी  पूर्ति 
6            
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 का.स  श्रेणी बिहिन  प्रशाशन  प्रशाशन  बिष्णु थामी   
2 औषधि कुटुवा  श्रेणी बिहिन  प्रशाशन  आयुर्वेद  आइति थामी   
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 क.आयुर्वेद विज्ञ  नवो  स्वास्थ्य  आयुर्वेद  डा. सुमन खनाल   
2 अकुपन्चर सहायक  पाँचौ  स्वास्थ्य  आयुर्वेद /वैकल्पिक  कविन्द्र रोकाया   
3 फार्मेसी सहायक  पाँचौ  स्वास्थ्य  फार्मेसी  सगुन कुमार पुलामी   
4 स्वीपर(का.स. वा सोसरह)  श्रेणी विहिन      अन्जना वि.के   
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10