Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, रामेछाप
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ‌ं स्वास्थ्य आयुर्वेद डा.नदन कँडेल   पुर्ति
2 बरिष्ठ कविराज निरिक्षक सातौं स्वास्थ्य आयुर्वेद दीपक कुमार कार्की   पुर्ति
3 सहलेखापाल चौथो प्रशासन लेखा राजन फुयल   पुर्ति
4 बैद्य निरिक्षक ०४/०५/२००६ स्वास्थ्य आयुर्वेद रिक्त   रिक्त
5 बैद्य निरिक्षक ०४/०५/२००६ स्वास्थ्य आयुर्वेद रिक्त   रिक्त
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन शुक्रराज हायु    
2 कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन सुष्मा कुमारी कार्की    
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ स्वास्थ्य आयुर्वेद रिक्त    
2 फिजियोथेरापिष्ट स्वास्थ्य फिजियोथेरापी अर्चना सुनाम परियार    
3 अकुपंचरिष्ट स्वास्थ्य अकुपंचर सुस्मिता कार्की    
4 फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी विजन श्रेष्ठ    
5 स्वीपर श्रेणीविहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन सुुनिता तामाङ    
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक स्वास्थ्य आयुर्वेद डा.ज्योति ढकाल    
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद गोविन्द उपाध्याय    
2 कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद चन्दन ठाकुर    
3 कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद तेज प्रसाद अधिकारी    
4 ना.आ.अभियान कर्ता स्वास्थ्य आयुर्वेद रोज मोक्तान    
5 ल्या.अ. स्वास्थ्य ल्याब सुमन चापागाई    
6 अभ्यङ्गकर्ता श्रेणीविहिन प्रशासन सा.प्र. कृष्णमाया माझी    
7 अभ्यङ्गकर्ता श्रेणीविहिन प्रशासन सा.प्र. शिव खड्का    
8              
9              
10