Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, मकवानपुर
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
१. आयुर्वेद चिकित्सक आठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. ललिता पाण्डे   पूर्ति
२. ‍  कविराज निरिक्षक छैठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद बिनोद कुमार शाह    पूर्ति
३. बैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद ऋषि राज बराल   पूर्ति
४. सह-लेखापाल चौथो प्रशासन लेखा दिपेश पराजुली    
कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशाासन       रिक्त
कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन प्रशाासन   केशव पोखरेल   पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 का. स.  श्रेणीविहिन प्रशासन   निर्मला कुमारि रुम्बा     
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कन्सलटेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नवौ स्वास्थ्य आयुर्वेद  डा. साइरस न्यौपाने    
2 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद  डा. रमेश कुमार चौधरी    
3 फिजियोथेरापिष्ट सातौ स्वास्थ्य फिजियोथेरापि रति कुमारी गुरुङ    
4 फार्मेसि सहायक पाचौ स्वास्थ्य फार्मेसि संजय महर्जन    
5 अकुपंचरिष्ट पाचौ स्वास्थ्य अकुपंचर विवेक स्याङतान    
6 स्वीपर  श्रेणीविहिन     मन्जु थापा     
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य  आयुर्वेद ज्योति कुमारी शाह     
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 ल्याव टेक्निसियन पाचौ स्वास्थ्य ल्याव कल्पना गौतम प्रयोगशाला सेवा   
2 वैध चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद श्याम किशोर शाह  नागरिक आरोग्य   
3 वैध चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद देवकी  थापा नागरिक आरोग्य   
4 वैध चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद देवकी  तिमिल्सिना नागरिक आरोग्य   
5 वैध चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद तारा पहाडी नागरिक आरोग्य   
6 वैध चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद रोशन कुमार शाह नागरिक आरोग्य   
7 अभ्यङकर्ता विहिन     गंगा भुजेल पुर्वकर्म\पंचकर्म   
8 अभ्यङकर्ता विहिन     समीर बजगाई पुर्वकर्म\पंचकर्म   
9              
10