Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुर
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक आठौँ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. सृष्टि श्रेष्ठ   पूर्ति 
वरिष्ठ कविराज निरिक्षक सातौं स्वास्थ्य आयुर्वेद ईश्वरी प्रसाद ढकाल   पूर्ति 
व. बैद्य पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद नर्मदा चापागाई   पूर्ति 
व. बैद्य पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद जानुका भट्टराई ढुंगाना   पूर्ति 
लेखापाल चौंथो लेखा प्रशासन सागर अधिकारी   पूर्ति 
               
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः        
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
               
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः          
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन प्रशासन   सुनिल महर्जन    
2 कार्यालय सहयोगी श्रेणी बिहिन प्रशासन   सलिना थापा मगर    
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः          
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
आयुर्वेद चिकित्सक आठौँ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. ईला पौडेल    
2 अक्युपन्चरिष्ट पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद सुष्मिता जोशी    
3 फार्मेसी सहायक पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद रीनु महत     
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः              
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः              
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
               
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः              
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 ल्याब टेक्निसियन पाँचौ स्वास्थ्य   युरिका खाईतु ल्याब टेक्निसियन  
2 अभ्यंगकर्ता श्रेणी बिहिन स्वास्थ्य   सुनिता महर्जन पंचकर्मा/पुर्वकर्म  
3 अभ्यंगकर्ता श्रेणी बिहिन स्वास्थ्य   ओम प्रकाश चौधरी पंचकर्मा/पुर्वकर्म  
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10