Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काभ्रेपलाञ्चोक
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. वशंवदाम्बा कौण्डिन्न्यायनी दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
कविराज निरीक्षक छैटौं स्वास्थ्य आयुर्वेद प्रताप लामा दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
बरिष्ठ बैद्य पाचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद रुमा कुमारी झा दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
सह लेखापाल पाँचौ प्रशासन लेखा कृष्ण प्रसाद पराजुली दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
बरिष्ठ बैद्य पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद अरविन्द कुमार राय दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
कार्यालय सहयोगी श्रेणि विहिन पाँचौ प्रशासन सा. प्र. श्याम कृष्ण भुजेल दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
कार्यालय सहयोगी श्रेणि विहिन प्रथम प्रशासन सा. प्र. अरविन्द प्रसाद अधिकारी दरवन्दी अनुसार पदपूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. सुनिल कवाँ  
2 फार्मेसी सहायक पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद ममता प्रसाईँ  
3 अकुपंचर सहायक पाँचौँ स्वास्थ्य आयुर्वेद रवि वासुकला  
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
ल्याव टेक्निसियन पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद विनोद सिग्देल  
अभ्यंगकर्ता श्रेणि विहिन  स्वास्थ्य आयुर्वेद विमला पराजुली  
अभ्यंगकर्ता श्रेणि विहिन  स्वास्थ्य आयुर्वेद छिरिङ लामा  
बैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद सियाराम चौधरी  
बैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद शर्मिला लामा  
बैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद गणेश प्रसाद थार  
बैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद प्रकाशसिंह थारु  
8            
9            
10