Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, काठमाण्डौं
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक आठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद डा पुनम नेपाल    पद पूर्ति
कविराज निरीक्षक छैठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद सिर्जना मरासिनि   पद पूर्ति
वैद्य निरीक्षक छैठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद विश्वराज घिमिरे   पद पूर्ति
स.ले.पा. चौथो प्रशासन लेखा अर्जुन खत्री   पद पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगि श्रेणि विहिन प्रशासन   कविता तामाङ    
2 कार्यालय सहयोगि श्रेणि विहिन प्रशासन   केशव ढुंगाना    
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नवौं स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद डा खुश्वु झा    
2 फिजियोथेरापिष्ट सातौं स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समिक्षा बडाल    
3 अकुपन्चरिष्ट पाँचौं स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद मनिता गुरुङ    
4 फार्मेसि सहायक पाँचौं स्वास्थ्य सेवा फार्मेसि ममिता तामाङ    
5 स्वीपर श्रेणि विहिन प्रशासन   विमला गोतामे    
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद डा पुजन अर्याल    
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 ल्याव टेक्निसियन पाचौं स्वास्थ्य ल्याव आकृति डङ्गोल प्रयोशाला सन्चालन  
2 कविराज पाचौं स्वास्थ्य आयुर्वेद दिव्या आचार्य नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सन्चालन  
3 कविराज पाचौं स्वास्थ्य आयुर्वेद राम किशोर शाह नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सन्चालन  
4 वैद्य चौथों स्वास्थ्य आयुर्वेद सन्तोष सापकोटा नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र सन्चालन  
5 अभ्यंगकर्ता श्रेणि विहिन स्वास्थ्य आयुर्वेद प्रेम कुमार श्रेष्ठ पंचकर्म (पूर्वकर्म) कार्यक्रम  
6 अभ्यंगकर्ता श्रेणि विहिन स्वास्थ्य आयुर्वेद सीता लम्साल पंचकर्म (पूर्वकर्म) कार्यक्रम  
7              
8              
9              
10