Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दोलखा
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक आठौं स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. मनोज कुमार चौधरी  पद पूर्ति
 वरिष्ठ कविराज निरीक्षक सातौ स्वास्थ्य आयुर्वेद विमल कुमार श्रेष्ठ पद पूर्ति
कविराज निरीक्षक (पदनाम) छैठौ‌‌ स्वास्थ्य आयुर्वेद हरि नारायण महतो पद पूर्ति
वैद्य चौथो स्वास्थ्य आयुर्वेद   लोकसेवा माग गरिएको
सह-लेखापाल चौथो प्रशासन लेखा दामोदर पाण्डे पद पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1 वैद्य निरीक्षक छैठौ‌‌ स्वास्थ्य आयुर्वेद अर्चना कुमारी झा  
2 वरिष्ठ वैद्य पाँचौ स्वास्थ्य आयुर्वेद  रीता खत्री  
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन अकुर बोहोरा  
2 कार्यालय सहयोगी श्रेणी विहिन प्रशासन सामान्य प्रशासन होम कुमारी फुयाल  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठौ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. सुकृति ढुङ्गाना  
2 फार्मेसी सहायक पाँचौ स्वास्थ्य फार्मेसी सिर्जना आचार्य  
3 अकुपंचर सहायक पाँचौ स्वास्थ्य अकुपंचर प्रज्ञा श्रेष्ठ  
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 ल्याव टेक्निसियन पाचौ‌ स्वास्थ्य ल्याव आस्था के.सी.  
2 अभ्यंगकर्ता श्रेणी विहिन     सृजना भुजेल  
3 अभियान कर्ता/वैद्य चौथो     दिनेश पंडित  
4 अभियान कर्ता/वैद्य चौथो     रामबहादुर पंडित  
5 अभियान कर्ता/वैद्य चौथो     प्रशान्त लामा  
6 अभियान कर्ता/वैद्य चौथो     नारायणी पौडेल  
7            
8            
9            
10