Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, धादिङ्ग
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
               
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक स्वास्थ्य आयुर्वेद डा.अमूल्य दाहाल   पद पूर्ति
वरिष्ठ कविराज निरीक्षक स्वास्थ्य आयुर्वेद रमेश प्रसाद पनेरु   पद पूर्ति
वैद्य निरीक्षक स्वास्थ्य आयुर्वेद प्रकाश सापकोटा    पद पूर्ति
वरिष्ठ वैद्य  स्वास्थ्य आयुर्वेद पार्वती ढकाल सापकोटा    पद पूर्ति
स.ले.पा. प्रशासन प्रशासन रिक्त   पद रिक्त
कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन आयुर्वेद विष्णु घिमिरे   पद पूर्ति
कार्यालय सहयोगी श्रेणीबिहिन प्रशासन आयुर्वेद केदार प्रसाद रिजाल   पूर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कर्मचारी संकेत नम्बर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              
13              
14              
15              
               
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्ति मिति अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कन्सल्टेन्ट आयुर्वेद विज्ञ नवाै स्वास्थ्य आयुर्वेद डा जीवन कुमार गिरी    
2 फिजियाेथेरापिष्ट साताै स्वास्थ्य   प्रयास सुवेदी    
3 फार्मेसी सहायक पाँचाै स्वास्थ्य   रनमाया चेपाङ    
4 अकुपञ्चर सहायक पाँचाै स्वास्थ्य   ललिता बख्रेल    
5 स्वीपर       लक्ष्मी श्रेष्ठ    
6              
7              
8              
9              
10              
               
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर स्वास्थ्य मन्त्रालय/
स्वा.से.वि.को पत्रको मिति
कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक आठाै स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. इना श्रेष्ठ    
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर शुरू नियुक्तिको निर्णय मिति अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1              
2              
3              
4              
5              
6              
7              
8              
9              
10              
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रमको नाम कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 वैद्य चाैथाे स्वास्थ्य आयुर्वेद कविता बस्याैला नागरिक आराेग्य सेवा केन्द्र  
2 वैद्य चाैथाे स्वास्थ्य आयुर्वेद ग‌णेश कुमाल नागरिक आराेग्य सेवा केन्द्र  
3 वैद्य चाैथाे स्वास्थ्य आयुर्वेद अजयबाबु राना नागरिक आराेग्य सेवा केन्द्र  
4 वैद्य चाैथाे स्वास्थ्य आयुर्वेद रविना गुप्ता नागरिक आराेग्य सेवा केन्द्र  
5 वैद्य चाैथाे स्वास्थ्य आयुर्वेद सरोज कुमार राय  नागरिक आराेग्य सेवा केन्द्र  
6 ल्याब टेक्निसियन पाँचाै स्वास्थ्य   भावना श्रेष्ठ प्रयाेगशाला सञ्चालन  
7 अभ्या‌गकर्ता श्रेणीविहिन     हरि बहादुर सारुमगर  पञ्चकर्म/पूर्वकर्म कार्यक्रम  
8 अभ्या‌गकर्ता श्रेणीविहिन     गंगा घिमिरे पञ्चकर्म/पूर्वकर्म कार्यक्रम  
9              
10