Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, भक्तपुर
कार्यालयगत कर्मचारीहरुको विवरण
             
क्र.सं. पद तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर पद रिक्त/पूर्ति
दरबन्दीको अवस्था
स्थायी दरवन्दीका कर्मचारी 
आयुर्वेद चिकित्सक स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. नरेन्द्र प्रसाद गिरी पुर्ति
बरिष्ठ कविराज निरीक्षक स्वास्थ्य आयुर्वेद उत्तम ठकुरी पुर्ति
बैद्य निरीक्षक स्वास्थ्य आयुर्वेद श्यामकुमार रायमाझी पुर्ति
बरिष्ठ बैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेद शान्ता के.सी. पुर्ति
सहलेखापाल प्रशासन लेखा उषा अधिकारी पुर्ति
 
अन्य तह/निकायबाट कामकाजमा खटिइ आएका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर यस प्रदेशमा खटिइ आएको पत्रको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
 
दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कार्यालय सहयोगी तह बिहीन प्रशासन सामान्य प्रशासन यशोदा कट्टेल  
2 कार्यालय सहयोगी तह बिहीन प्रशासन सामान्य प्रशासन ईश्वर गिरी  
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
             
अस्थायी दरबन्दी करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद
थप भएको मिति
1 कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद बिज्ञ स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. प्रभाकर मनु  
2 अकुपंचरिष्ट स्वास्थ्य अकुपंचर सलिना थापा  
3 फार्मेसी सहायक स्वास्थ्य फार्मेसी अन्जना श्रेष्ठ  
4 स्वीपर बिहीन प्रशासन प्रशासन अम्बिका बर्तौला  
5            
6            
7            
8            
9            
10            
             
छात्रवृत्ति करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कामकाज गर्न तोकिएको शुरू मिति
1 आयुर्वेद चिकित्सक स्वास्थ्य आयुर्वेद डा. रविन्द्र सुवाल बाटा  
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
अस्पताल संचालन तथा व्यवस्थापन समिति तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर अन्तिम पटक म्याद थप भएको मिति
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
कार्यक्रम करार तर्फका कर्मचारीहरूको विवरणः
क्र.सं. पदनाम तह सेवा समूह कर्मचारीको नाम, थर कार्यक्रममा नियुक्त भएको मिति
1 ल्याब टेक्निसियन स्वास्थ्य ल्याब सागर बराम  
2 कविराज स्वास्थ्य आयुर्वेद अकिता काफ्ले  
3 बैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेद सुष्मा दुलाल  
4 बैद्य स्वास्थ्य आयुर्वेद मुना श्रेष्ठ  
5 अभ्यङ्गकर्ता बिहीन स्वास्थ्य आयुर्वेद झल्का महाराजी खड्का  
6 अभ्यङ्गकर्ता बिहीन स्वास्थ्य आयुर्वेद हेमन्त कुमार श्रेष्ठ  
7            
8            
9            
10