Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्री जोशीको छड्के, काउन्टरमा नबस्ने कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्न निर्देशन

Published Date : 2023-07-14