Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

भक्तपुर अस्पतालको आयोजनामा न्यूनतम सेवा माप्दन्ण कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुहुदै बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री माननिय रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यू |