• स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशको मन्त्रीमा पदबहाली गर्नुभएका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयद्वारा कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरियो । माननीय मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  स्वास्थ्य मन्त्रालय बागमती प्रदेशको मन्त्रीमा पदबहाली गर्नुभएका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयद्वारा कार्यक्रमको आयोजना गरी स्वागत गरियो । माननीय मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

  माननीय स्वास्थ्य मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यू लाई मन्त्रालयमा हार्दिक स्वागत एवम् सफल कार्यकालको शुभकामना ।

 • बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम

  बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम

 • बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

  बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

 • बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

  बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

 • बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

  बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरूको अर्ध वार्षिक समिक्षा तथा ब्रिफिङ कार्यक्रम, २०७९/१०/१९

 • मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

  मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

 • मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

  मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

 • मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

  मिति २०७९/१०/२० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका माननीय मन्त्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या समितिको बैठक सम्पन्न

रामेश्वर श्रेष्ठ

रामेश्वर श्रेष्ठ


माननीय स्वास्थ्य मन्त्री
विस्तृत विवरण
बद्रि बहादुर खड्का

बद्रि बहादुर खड्का


सचिव
विस्तृत विवरण
दिपक प्रसाद तिवारी ९८५५०२६८३६

दिपक प्रसाद तिवारी ९८५५०२६८३६


प्रवक्ता
विस्तृत विवरण
डा. रबिन भुषाल ९८५५०२७८३६

डा. रबिन भुषाल ९८५५०२७८३६


सूचना अधिकारी
विस्तृत विवरण

   ऐन, नियम, निर्देशिका

शीर्षक डाउनलोड
प्रदेश निजामति सेवा अध्यादेश, २०७९
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन-२०७५
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली-२०७७
नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली-२०५५
अपाङ्गता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९
सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
संघीय विशेष अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ. व. २०७९-८०
समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन- स्थलगत अनुशिक्षण (कोचिङ्ग) निर्देशिका
नेपाल सरकारबाट छात्रवृति प्राप्त चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन निर्देशिका-२०७१
स्थानीय तहमा विनियोजित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ.व. २०७९/०८०
स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आर्थिक वर्ष २०७९/०८०
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९
कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार सहयोग कार्यविधि, २०७६
विपद् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्ड सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८
प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी (स्वास्थ्य तर्फ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)(पहिलो) कार्यविधि, २०७८
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
प्रदेशभित्रको अस्पताल संचालन र व्यवस्थापन आदेश,२०७५
थप हेर्नुहोस्

   सूचना पाटी

माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
कोभिड-१९ का भिरामीहरूका उपचारमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कममचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन -२०७७
कोरोना महामारी रोकथाम स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६
Flow Diagram for testing returnees for COVID-19 (RDT or PCR)
Interim Guideline for the establishment and Operationalization of molecular Laboratory for COVID-19 testing in Nepal
Pocket Book of Clinical Management of COVID-19 in Healthcare Setting
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
पोषण-सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा।
कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा_विषादी न्यूनीकरण _पेशागत स्वास्थ्य
कार्यक्रम संचालनको लागि सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धमा - बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम
संघीय विशेष अनुदानको बार्षीक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन आ. व. २०७९-८० बारेमा
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सन्दर्भ सामग्री पठाईएको बारेमा ।
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
Bagmati Province Annual Health Report FY 2077-78
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा
DoHS-Annual-Report-FY-2077-7
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ प्रमुख सूचक प्रतिवेदन
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
पोषण सम्बन्धी-वृद्धि अनुगमन र ओ.टि.सि सुदृढिकरण
सरोकारवालाहरु संगको सहकार्यम पोषण प्रबर्धन तथा विषादी न्यूनीकरण
उद्योग बाणिज्य संघ सँगको समन्वयमा पेशागत स्वास्थ्य
बाल बिबाह अन्त्यका लागि सचेतना कार्यक्रम
राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठक (National Joint Annual Review Meeting 2078/79)
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि सन्दर्भ सामग्री
स्वास्थ्य कार्यालयको लागि सन्दर्भ सामग्री
अस्पतालहरूको लागि सन्दर्भ सामग्री
मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमको अस्पतालहरूको लागि आवश्यक सफ्टवेयरको लिंक
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

धादिङ अस्पतालको सेवा प्रवाह सम्बन्धी कान्तिपुर समाचारमा प्रशारण

   अन्य डाउनलोड्स

शीर्षक डाउनलोड
तह वृद्धिको आवेदन फाराम ।
पूर्वाधार स्वीकृतिको मनसाय पत्रका लागि आवेदन फाराम
स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा विस्तार, स्तरोन्नति नविकरण तथा अनुमतीका लागि_आवेदन फारम
सम्पति विवरण फाराम
विद्यालय_नर्स_आवेदन_फारम_२०७९
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
अस्पताल अनुगमन चेकलिस्ट
थप हेर्नुहोस्

   फोटो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

   फेसबुक

Ministry Of Health,Bagamati Province

वेबसाइट हेरिएको :Web Counter