क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट Omicron को सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बाट जारी गरिएको प्रेस बिज्ञप्ति !! स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्