क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण ( स्थानीय तह ) आर्थिक वर्ष २०७९/८० स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०६-२६ सूचना हेर्नुहोस्
२. आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजटे वक्तव्य स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०६-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३. कार्यक्रम विवरण आर्थिक वर्ष २०७९/८० स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२२-०६-२६ सूचना हेर्नुहोस्
४. व्यय अनुमानको विवरण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ (रातो किताव ) स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्
५. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य स्वास्थ्य मन्त्रालय २०२१-१२-०५ सूचना हेर्नुहोस्