बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

धुलिखेल अस्पतालको अनुगमन तथा सेवा बिस्तार गर्ने विषयमा सहभागिता जनाउनु हुँदै बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री माननीय रामेश्वर श्रेष्ठज्यू |