बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

गणतन्त्र दिवस २०८१ को उपलक्ष्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम