बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

बागमती प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य मन्त्रालय

हेटौडा, नेपाल

# पुरा नाम कार्यरत पद तस्विर सम्पर्क इमेल कार्यरत समय
1 मा. प्रदिप कुमार कटुवाल स्वास्थ्य मन्त्री Image of मा. प्रदिप कुमार कटुवाल 2078/05/23
2 मा. निमा लामा स्वास्थ्य मन्त्री Image of मा. निमा लामा 2078/08/28
3 मा. रामेश्वर श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्री Image of मा. रामेश्वर श्रेष्ठ 2079/10/11
4 मा. उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री Image of मा. उत्तम जोशी 2080/02/07