Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यता तथा जनसंख्या मन्त्री मा. मोहन बहादुर बस्नेत ज्यूको विशिष्ट आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा बागमती प्रदेश भरी उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएकोमा बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मा. उत्तम जोशीज्यूलाई सम्मान कार्यक्रम।