Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

Bagamati Province Government

Ministry of Health

Hetauda, Nepal

बागमती प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा माननीय स्वास्थ्य मन्त्री श्री उत्तम जोशि ज्युको प्रमुख आतिथ्यतामा Hub and Satellite को समन्वय तथा समिक्षात्मक कार्यक्रम